MediaWiki:Common.js

Uit Da Vinci Wiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Let op! Nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen is het wellicht nodig uw browsercache te legen.

Mozilla / Firefox / Safari: houd Shift ingedrukt terwijl u op Huidige pagina vernieuwen klikt of typ Ctrl-F5 of Ctrl-R (Command-R op eenMacintosh); Konqueror: klik Reload of typ F5; Opera: leeg uw cache in Extra → Voorkeuren; Internet Explorer: houd Ctrl ingedrukt terwijl u op Vernieuwen klikt of type Ctrl-F5.

/* 
 De tekst op deze pagina is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen.
 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
*/

/*
Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.
*/

/* JavaScript die hier wordt geplaatst heeft invloed op alle pagina's voor alle gebruikers */

function hasClass(element, className) 
{
  return RegExp("(?:\\s|^)" + className + "(?:\\s|$)").test(element.className);
};

var autoCollapse = 2;
 var collapseCaption = "verberg";
 var expandCaption = "toon";
 
 function collapseTable( tableIndex )
 {
   var Button = document.getElementById( "collapseButton" + tableIndex );
   var Table = document.getElementById( "collapsibleTable" + tableIndex );
 
   if ( !Table || !Button ) {
     return false;
   }
 
   var Rows = Table.getElementsByTagName( "tr" ); 
 
   if ( Button.firstChild.data == collapseCaption ) {
     for ( var i = 1; i < Rows.length; i++ ) {
       Rows[i].style.display = "none";
     }
     Button.firstChild.data = expandCaption;
   } else {
     for ( var i = 1; i < Rows.length; i++ ) {
       Rows[i].style.display = Rows[0].style.display;
     }
     Button.firstChild.data = collapseCaption;
   }
 }
 
 function createCollapseButtons()
 {
   var tableIndex = 0;
   var NavigationBoxes = new Object();
   var Tables = document.getElementsByTagName( "table" );
 
   for ( var i = 0; i < Tables.length; i++ ) {
     if ( hasClass( Tables[i], "collapsible" ) ) {
       NavigationBoxes[ tableIndex ] = Tables[i];
       Tables[i].setAttribute( "id", "collapsibleTable" + tableIndex );
 
       var Button   = document.createElement( "span" );
       var ButtonLink = document.createElement( "a" );
       var ButtonText = document.createTextNode( collapseCaption );
 
       Button.style.styleFloat = "right";
       Button.style.cssFloat = "right";
       Button.style.fontWeight = "normal";
       Button.style.textAlign = "right";
       Button.style.width = "6em";
 
       ButtonLink.setAttribute( "id", "collapseButton" + tableIndex );
       ButtonLink.setAttribute( "href", "javascript:collapseTable(" + tableIndex + ");" );
       ButtonLink.appendChild( ButtonText );
 
       Button.appendChild( document.createTextNode( "[" ) );
       Button.appendChild( ButtonLink );
       Button.appendChild( document.createTextNode( "]" ) );
 
       var Header = Tables[i].getElementsByTagName( "tr" )[0].getElementsByTagName( "th" )[0];
       /* only add button and increment count if there is a header row to work with */
       if (Header) {
         Header.insertBefore( Button, Header.childNodes[0] );
         tableIndex++;
       }
     }
   }
 
   for ( var i = 0; i < tableIndex; i++ ) {
     if ( hasClass( NavigationBoxes[i], "collapsed" ) || ( tableIndex >= autoCollapse && hasClass( NavigationBoxes[i], "autocollapse" ) ) ) {
       collapseTable( i );
     }
   }
 }
 
 addOnloadHook( createCollapseButtons );


// **********************************************************************
// **         ***WARNING GLOBAL GADGET FILE***         **
// **       changes to this file affect many users.       **
// **      please discuss on the talk page before editing     **
// **                                 **
// **********************************************************************

addOnloadHook(function() {
  var content = document.getElementById('content');
  if(!content) content = document.getElementById('mw_content');
  if(!content) return;
  var alinks = content.getElementsByTagName('a');
  var tablink, sitename;
  for (var i = 0, leng = alinks.length; i < leng; i++) {
    tablink = alinks[i];
    if (tablink.className.indexOf("external") != -1 && tablink.href.indexOf(wgServer) != 0)
      tablink.target = "_blank";
  }
});
Persoonlijke instellingen